آشنایی با امکانات مختلف درس افزار( فیلم)

در ابتدا باید توجه داشته باشید که ثبت نام زمانی است که می‌خواهیم کاربران وارد یک درس بشوند در صورتی‌که ثبت مشخصات کاربر و تایید هویت، زمانی است که کاربران می‌خواهند وارد سامانه بشوند. در سامانه درس افزار راه‌های مختلفی وجود دارد که کاربران بتوانند به درسی دسترسی داشته باشند. به طور مثال مدیر سایت می‌تواند آنها را به‌صورت دستی (تک به تک) یا به روش (همگام سازی کارگروه) ثبت‌نام کند یا در صورت داشتن دسترسی‌های لازم خود کاربر در درس مربوطه ثبت‌نام کند.