آشنایی با امکانات مختلف درس افزار( فیلم)

در این بخش قصد داریم شما را با بخش‌های مختلف محیط درس‌افزار آشنا کنیم. امکانات مهمی که در این سامانه در اختیار شما قرار گرفته است در ویدیوهای مختلف این بخش توضیح داده شده است. با تسلط بر این موارد می‌توانید به بهترین و حرفه‌ای‌ترین وجه ممکن با کاربران تعامل کنید.

همگام‌سازی کارگروه برای [[ثبت نام]] خودکار اعضای یک کارگروه در یک دوره است. اگر کاربری به یک کارگروه اضافه شود، به طور خودکار در دروس مربوط به آن کارگروه اضافه خواهد شد و اگر کاربری از کارگروه حذف شود از تمامی دروس مربوط به آن کارگروه حذف خواهد شد. به‌  عبارت دیگر همگام‌سازی کارگروه، عضویت گروهی را با ثبت‌نام دوره هم‌زمان می‌کند.

جهت بکارگیری این روش، ابتدا وارد درس موردنظر شده وارد قسمت شرکت‌کنندگان در نوار سمت راست شوید. ثبت‌نام کاربران را کلیک کرده و در گزینه انتخاب هم‌دوره‌ای، کارگروه موردنظر خود را جستجو کنید.


مرحله اول


مرحله دوم