دانش آموزان گرامی ،
پس مشاهده فیلم های آشنایی با کلاس ، در صورت تمایل جهت ثبت نام اطلاعات خود را به شماره     ارسال نمایید .